Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle, tüm eğitimlerimiz "Online Canlı Sınıf Eğitimi" olarak devam etmektedir.

Pearson PTE Akademik

Test İçeriği > Sınava Hazırlık & Sınav Günü
Ana sayfa > Sınavlar > Pearson PTE Akademik > Test İçeriği > Sınava Hazırlık & Sınav Günü
Sınava Hazırlık & Sınav Günü
Hazırlık Zamanı!


İngilizce anadilleri bile olsa, tüm sınav katılımcıları PTE Academic için belirli bir çalışma dönemi geçirmeliler.

Kendilerini İngilizce konuşmada akıcı olarak gören bazı katılımcılar, İngilizce testlerinde bazen normalde yapabileceklerinden daha düşük puan alabilirler. Bunun sebebi hazırlık aşamasında yeterli çalışmanın yapılmamasıdır ve bu, sınav günü performansı büyük oranda etkiler.

Sizin için hazırladığımız sınava hazırlık yolunu tamamlayarak potansiyelinizi ortaya çıkarın ve sınav gününü alabileceğiniz en iyi skorla sonlandırın!

British Side'da Pearson PTE Academic sınavına hazırlanmak için kurslara katılabilir ve ya özel ders programları oluşturabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Kurslar Departmanı ile görüşebilirsiniz.

 

Sınav Günü

Sınav saatinden 30 dakika o?nce sınav yerinizde hazır bulunmalısınız. Bu su?rede sisteme giris?iniz ve dig?er gerekli prosedu?rler halledilir. Gec? kalırsanız, sınava girebilirsiniz; ancak sınava 15 dakikadan fazla gec? kalanlar sınava alınmayacaklar ve bu kis?ilere sınav harc?larının iadesi yapılmayacaktır.

British Side'da varır varmaz, güvenlikten binaya giris? yapmalısınız. 2. Kat Kütüphane salonunda sınav Go?revlisi bilgilerinizi onaylayacak, kimlig?inizi kontrol edecek, biyometrik bilgilerinizi alacak ve sınav kural ve yo?netmeliklerini size ac?ıklayacaktır.

Sınavı tamamladıktan sonra, Sınav Go?revlisi sınavınızın dog?ru bir s?ekilde tamamlanıp tamamlanmadıg?ını kontrol edecektir. Daha sonra sınav salonundan c?ıkıp ana resepsiyon masasına do?nmelisiniz. Bu masada Sınav Go?revlisi size "Sınav Tamamlama Onayı End of Test Confirmation" c?ıktısı verecektir. Bu c?ıktı, sınav sonuc? belgesi ya da sertifika deg?ildir; PTE Academic sınavını tamamladıg?ınızı belgeler. Bu c?ıktı aynı zamanda sınav sonuc? belgenizi nasıl ve ne zaman alacag?ınıza dair bilgiler ic?erir.

Sınavınızı engelleyen veya geciktiren teknik ya da dig?er sorunların oldug?u nadir durumlarda, sınav merkezi c?alıs?anları size bir referans numarası verecektir. Olay hakkındaki tu?m sorularınızda referans numarasını kullanmanız gerekir. Eg?er performansınızın sınav salonu ortamından ya da dig?er durumlardan ko?tu? bir s?ekilde etkilendig?ini du?s?u?nu?yorsanız, sınav salonunu terk etmeden sınav go?revlisine bunu bildiriniz. Sorununuzun herhangi bir kaydı bulunamazsa sonraki bir tarihte bunu c?o?zmek oldukc?a zorlas?acaktır.