Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle, tüm eğitimlerimiz "Online Canlı Sınıf Eğitimi" olarak devam etmektedir.

İşe Alım ve Performans Değerlendirme Sınavları

Testler > BULATS (Business Language Testing Service)
Ana sayfa > Kurumsal > İşe Alım ve Performans Değerlendirme Sınavları > Testler > BULATS (Business Language Testing Service)
BULATS (Business Language Testing Service)

Cambridge English Language Assesment tarafından hazırlanan Bulats sınavı, uluslar arası kriterlerde İş İngilizce’si odaklı bir değerlendirme talep eden kurumlarımıza sunduğumuz bir sınavdır.

BULATS, dünyanın bir çok ülkesinde de kurumlar  tarafından tanınmaktadır. Bulats, Reading&Listening (Okuma&Dinleme), Speaking (Konuşma) ve Writing (Yazma) olmak üzere üç ayrı sınavdan oluşmaktadır. Katılımcılarınız bu sınavların tamamına katılabileceği gibi ihtiyaçlar çerçevesinde sadece Reading&Listening ya da Speaking bölümlerine de katılabilir.

BULATS sınavı uzun yıllardır güvenilir ve uluslar arası bir sınav olması nedeniyle şirketlerin, organizasyonların ve eğitim kurumlarının İngilizce değerlendirme sürecinde çok önemli roller üstlenmektedir.

BULATS, adaptive bir sınavdır. Katılımcılar doğru cevap verdikçe soru zorluğu artmaktadır.