OET (Occupational English Test)

Test İçeriği > Okuma (Reading)
Ana sayfa > Sınavlar > OET (Occupational English Test) > Test İçeriği > Okuma (Reading)
Okuma (Reading)

Okuma testi üç bölümden ve toplam 42 sorudan oluşmaktadır. Üç parçanın da tamamlanması toplam 60 dakika sürer. Konular genel sağlık hizmetleri ile ilgilidir ve bu nedenle tüm mesleklerdeki adaylar için erişilebilir durumdadır.

Okuma Sınavı Yapısı

Bölüm A - hızlı okuma görevi (15 dakika)

Kısım A, dört kısa metinden belirli bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde bulma yeteneğinizi değerlendirir. Dört kısa metin tek bir sağlık konusu ile ilgilidir ve ayrılan sürede 20 soruyu yanıtlamanız gerekir. 20 soru eşleştirme, cümle tamamlama ve kısa cevaplı sorulardan oluşur.

Bölüm B ve Bölüm C – Dikkatli Okuma Görevi (45 dakika)

Kısım B de, sağlık işyerinde kullanılan kısa metinler kaynak olarak alınır ve metnin detayını ve ya ana fikrini belirleme yeteneğinizi değerlendirir .Her biri 100-150 kelimeden oluşan 6 tane metin vardır. Metinler, politika belgelerinden, hastane rehberlerinden, el kitaplarından,elektronik postalardan ve ya notlar gibi dahili iletişimden alıntılardan oluşabilir. Her metin için üç seçenekli çoktan seçmeli bir soru bulunmaktadır.
Kısım C, sağlık çalışanlarını ilgilendiren konularda ,her biri 800 kelimeden oluşan iki ayrı metinde ayrıntılı bir anlam ve görüş belirleme yeteneğinizi değerlendirir. Her metin için sekiz dört seçenekli çoktan seçmeli soruya cevap vermelisiniz.

OET de Okuma becerisi nasıl değerlendirilir?

A Bölümü (hızlı okuma görevi), belirli bir bilgiyi bulmak için belirli bir konudaki farklı metinler arasında hızlıca göz atma ve tarama yeteneğinizi test eder. Bu amaçla, Bölüm A da zaman sınırı kesin olarak belirlenmiştir. 20 soru öğesinin tamamını 15 dakika içinde tamamlamanız gerekir. Görevi başarıyla tamamlamak için farklı tıbbi metin türlerinin kurallarını anlamanız ve sayısal ve metinsel bilgilerin sunumunu anlamanız gerekir.

B bölümü, sağlık işyerinde yaygın olarak bulunan karmaşık metinlerin ayrıntılarını ve ya ana fikrini anlama yeteneğinizi test eder. Görevi başarıyla tamamlamak için, cümle düzeyinde belirli fikirleri tanımlamanız gerekir.
Kısım C'nin okunması, açık ve ya ima edilen anlamı ve daha uzun bir metinde sunulan tutum veya görüşü anlama yeteneğinizi test eder. Görevi başarıyla tamamlamak için tümce ve paragraf düzeyinde fikirler arasındaki ilişkiyi tanımlamanız gerekir. Kısım C ayrıca, sözcük referanslarını ve metin içindeki karmaşık ifadeleri doğru bir şekilde anlama yeteneğinizi test eder.
Okuma testini değerlendirenler kalifiye ve yüksek eğitimlidir. Aday cevapları belirlenmiş bir işaretleme rehberine karşı değerlendirilir. Notlama sırasında, sorunlu veya öngörülemeyen cevaplar için bir üst düzey değerlendirme uzmanına yönelinir ve tüm kağıtlar adil ve tutarlılı değerlendirilsin diye iki kez okunur.

OKUMA S.S.S

Okuma becerisi sınavı için not dağılımı nasıl yapılır?
Dinleme testinde toplam 42 puandır. Bölüm A 20 puan, Bölüm B 6 puan ve Bölüm C 16 puan dan olluşur.

Okuma sınavının cevaplarını nereye yazarım?

A Kısmı için cevaplarınızı anlaşılır bir şekilde soru kitapçığında verilen alana yazmalısınız.
Kısım B ve Kısım C için uygun cevabın yanındaki eşkenar dörtgen şeklin karalamanız gerekir. Kitapçığınızla başka bir yerde yazılmış cevaplar notlanmayacaktır.
Testte bulacağınız farklı görev tarzlarına alışabilmek için örnek test yapılması önerilmektedir.

Dinleme sınavını kontrol etmek için zamanım olacak mı?

Cevaplarınızı kontrol etmek için testin sonunda size ekstra zaman verilmeyecek ve zamanınızı iyi yönetmek sizin elinizdedir. Test, okumanız, cevaplarınızı seçmeniz ve çalışmanızı kontrol etmeniz için yeterli zamanınız olacak şekilde tasarlanmıştır.

Lütfen A Kısmında (hızlı okuma görevi) kesin bir zaman sınırı olduğunu ve A Kısmının materyallerinin 15 dakika sonra sizden toplanacağını unutmayın. Bu nedenle, Test A bölümündeki cevaplarınızı kontrol etmek için sınav sonrası zamanınız olmayacaktır.

Cevaplarımdaki kelimeler metinlerde verilenlerle aynı mı zorunda?
Evet, Kısım A’da, tam olarak dört metinde belirtildiği gibi aynı kelimeyi veya kısa ifadeyi kullanmalısınız.

Okuma sınavında kısaltmalar kullanabilir miyim?

Metinlerde kullanılmadıysa kısaltmalar okuma testinde kabul edilmez.

Yazım hataları yüzünden not kaybeder miyim?
Evet, puan almak için Okuma testinde doğru yazımı kullanmanız gerekir. Doğru yazılmamış cevaplar herhangi bir puan almayacaktır. Amerikan ve İngiliz İngilizcesi heceleme varyasyonları kabul edilir, örneğin, “foetus” ve “fetus”un her ikisi de kabul edilebilir. Lütfen Okuma testinin, yanlış yazımların değerlendirlmesinin Dinleme testinden farklı olduğunu unutmayınız.

Okuma testinde kaç tane doğru cevabım olması gerekir?

Yeni materyal içeren her test oturumu için yeni dinleme testleri yazılır ve bu testte yer alan öğelerin zorluğundaki ufak farklılıklara izin vermek için her bir test için not sınırlamaları ufak farklarla ayarlanır. Bu nedenle, B derecesini sabitlemek için gereken işaretlerin sayısı değişecektir. Bununla birlikte, B notu verilen teste girenlerin (350 puanlık bir not) tipik olarak en az 30 puan almış olmaları gerekir.