OET (Occupational English Test)

Test İçeriği > Konuşma (Speaking)
Ana sayfa > Sınavlar > OET (Occupational English Test) > Test İçeriği > Konuşma (Speaking)
Konuşma (Speaking)

Konuşma testine katılımcılar tek olarak girerler ve yaklaşık 20 dakika sürer. OET'in bu bölümüne, mesleğiniz için özel olarak tasarlanmış materyaller kullanılmaktadır. Her rol yapma / canlandırma bölümü, muhatap bir hastayı, bir müşteriyi veya bir hastanın akrabasını veya bakıcısını oynatırken (örneğin, bir hemşire veya eczacı olarak) bölümünüzle ilgili rolleri canlandırırsınız. Veterinerlik bilimi için sınavı yapan kişi hayvanın sahibi veya bakıcısı rolündedir.

Konuşma Sınavı Yapısı
Her Konuşma testinde, kimliğiniz ve mesleğiniz sınavı yapacak olan kişi  tarafından kontrol edilir ve mesleki geçmişiniz hakkında kısa bir ısınma sohbeti yapılır. Ardından rol oyunları tek tek tanıtılır ve her biri için hazırlanmak için üç dakikanız olur. Rol yapma görevlerinin her biri yaklaşık beş dakika sürer.

Canlandırma / Rol Yapma Rol yapma işlemini sürdürürken sizde bulunan karttaki her rol oynama hakkında bilgi alırsınız. Kart, durumu ve yapmanız gerekenleri açıklar. İsterseniz kartınıza not yazabilirsiniz. Canlandırmanın içeriği ve ya nasıl olması hakkında herhangi bir sorunuz varsa, hazırlık süresi boyunca sorabilirsiniz.
Rol yapma çalışmaları tipik işyeri durumlarına dayanır ve bu durumlarda bir sağlık uzmanına yapılan talepleri yansıtır. Sınavı yapan kişi, Konuşma testi yapısının her aday için benzer olması için bir senaryo izler. Muhatap ayrıca her rol oyunda kullanılacak ayrıntılı bilgilere sahiptir. Aynı test uygulamasında farklı adaylar için farklı rol oyunları kullanılır.

Konuşma sınavı nasıl değerlendirilir?

Tüm Konuşma testi kaydedilir ve kaydedilenler değerlendirilir.

 • Konuşma testi birbirlerinden bağımsız değerlendirme yapan en az iki eğitimli OET Değerlendiricisi tarafından notlandırılır.. Değerlendirici, diğerinin size kaç puan verdiğini ve ya diğer testlerden her hangi birinde kaç puan aldığınızı bilmez. Test günkü sınav görevlisi performansınızın değerlendirilmesinde rol oynamaz.
 • OET Değerlendiricisinin yargıları, adayların konuşulan İngilizce'deki becerilerinin genel bir değerlendirmesi değil, hedeflenmiş ve özel bir kritere göredir.
 • OET Değerlendiricileri, bir adayın o gün belirli bir göreve nasıl yanıt vereceğine odaklanmak için eğitilir. Sağlık çalışanlarının işyerindeki iletişim taleplerini yansıtan özel değerlendirme kriterleri uygularlar. OET sınavının , mesleki değil, İngilizce dil becerilerini ölçen bir test olduğunu unutmayınız.
 • Değerlendirme kriterlerine aşina olan ve spesifik rol yapma görevinin detaylarına dikkat eden adayların yeteneklerini gösterme şansları daha yüksektir. Ezberlenmiş materyal kullanan ya da sadece başka durumlarda işe yarayan teknikleri kullanan adaylar testte tam potansiyellerini gösteremeyebilirler.

 

Her iki rol oynamadaki performansınız dokuz kritere göre puanlanır ve her kriter için ayrı puan alır:

 • Akıcılık (konuşma hızı ve akışı dahil)
 • Anlaşılabilirlik (telaffuz, tonlama, vurgu, ritim ve aksan gibi)
 • Dilin uygunluğu (duruma ve hastaya uygun dil, kayıt ve ton kullanımı dahil)
 • Dilbilgisi Kaynakları ve İfade (dilin kapsamı ve doğruluğu, gerektiğinde ifade tarzını değiştirebilme, çevirme becerisi ve daha uzun ifadelerde uyumu sürdürme kapasitesi dahil)
 • İlişki kurma (etkileşimi uygun şekilde başlatmak, özenli ve saygılı bir tutum göstermek, yargılayıcı olmayan bir yaklaşım benimsemek ve hastanın sıkıntılı durumuna empati göstermek dahil)
 • Hastanın bakış açısını anlamak ve dahil etmek (hastanın endişelerini ortaya çıkarmak ve araştırmak, hastadan ihtiyaçları hakkında ipuçlarını almak ve hastanın endişeleri ve ihtiyaçlarına yönelik açıklamalar yapmak dahil)
 • Düzen sağlamak (etkileşimi amaçlı ve mantıklı bir şekilde sıralamak, açıklamaları düzenlemek ve konudaki değişiklikler için teknikler kullanmak dahil)
 • Bilgi toplama (açık ve ya kapalı soruların uygun kullanımı, bileşik veya öncü sorulardan kaçınmak, hastanın anlatısını aktif dinleme ile desteklemek, belirsiz ifadeleri netleştirmek ve düzeltmeyi teşvik etmek ve ya daha fazla bilgi almak için bilgileri özetlemek dahil)
 • Bilgi verme (hastanın önceden bildiklerini tespit etmek, uygun boyuttaki cümlelerle bilgi vermek, hastanın bilgiyi anlayıp anlamadığını kontrol etmek ve hastanın hangi daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu keşfetmek dahil)

 

Canlandırma kartlarının üstüne yazı yazabilir miyim?

Evet, isterseniz rol kartlarının üstüne notlar alabilir ve canlandırma  sırasında istediğiniz zaman karta bakabilirsiniz. Canlandırmanın sonunda kartı sınav görevlisine iade etmelisiniz.

Canlandırmayı tamamlamazsam ne olur?

Her rol oynama, konuşma becerinizi bir sağlık mesleği içeriğini  yansıtan, değerlendirilebilir bir konuşma örneği ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Bir rol oyununun yaklaşık 5 dakikalık bir noktada doğal bir sona gelmesi normaldir. Bu olmazsa, sınav görevlisi rolünüzün bitiş zamanının geldiğini açıkça bildirir.

Rol kartındaki tüm bölümleri tamamlamamanın cezası yoktur. Bununla birlikte, oynadığınız rol oyununun bölümleri ne kadar fazlaysa, konuşma İngilizcesinde iletişim kurma kabiliyetinizle ilgili kanıtınız o kadar fazladır. Rol yapma sürecinin hangi unsurlarının daha ayrıntılı bir şekilde açıklamanızı gerektirebileceğini veya hastadan daha  net olmasını istemek için hazırlık süresini kullanın.

Konuşma sınavı neden bu düzende?

Bir sağlık uzmanının rolünün önemli bir kısmı, hastalarla veya müşterilerle konuşmada etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneğidir. Rol yapma oyunları, adayın profesyonel bir rol üstlenmesini ve genel işyeri durumlarıyla başa çıkma yeteneğini göstermesini sağlar.


Bu durumlar, gerçek yaşam olaylarının  normal bir parçası olan gerilim unsurlarını içerebilir: örneğin, endişeli veya öfkeli hastalar, durumlarını yanlış anlayan hastalar, talimatların açıklanacağı sınırlı bir süre olması.
İki rol oynama, sözlü yeterliliği göstermek için iki ayrı fırsat sunar: iki senaryo, farklı dil türlerini kullanma şansı sağlar, böylece adayın konuşma becerilerini anlamaya daha geniş bir bakış açısı sunar.

Yazım testinde seviye tanımlayıcılarında hangi puanlara erişmeliyim?
Her kriter için tanımlayıcılarda en yüksek seviyeye ulaşmayı hedeflemelisiniz. B derecesine ulaşmayı güvence altına alan adaylar, her dilsel kriter için 6 üzerinden 5 ve klinik iletişim kriterleri için 3 üzerinden 2 puan almış olacaklardır.