OET (Occupational English Test)

Test İçeriği > Dinleme (Listening)
Ana sayfa > Sınavlar > OET (Occupational English Test) > Test İçeriği > Dinleme (Listening)
Dinleme (Listening)

Dinleme testi üç bölümden ve toplam 42 soru maddesinden oluşmaktadır. Konular genel sağlık hizmeti ilgi alanına sahiptir ve tüm meslek dallarındaki adaylar için erişilebilir durumdadır. Dinleme sesinin toplam uzunluğu, kaydedilmiş konuşma dahil olmak üzere yaklaşık 40 dakikadır ve cevaplarınızı yazmanız için zaman tanımanıza izin verir. Her kaydı bir kez duyarsınız ve dinlerken cevaplarınızı yazmanız beklenmektedir.

Dinleme Testi Yapısı

Bölüm A– Danışma/konsiltasyon özeti/alıntısı (her biri yaklaşık 5 dakika)
Bir danışma sırasında ihtiyaç olan belirli bilgileri tanımlama yeteneğinizi değerlendirir. Kayıtlı iki sağlık uzmanı-hasta konsültasyonunu dinleyeceksiniz ve duyduğunuz bilgileri kullanarak sağlık uzmanının notlarını tamamlayacaksınız.
Not: Sağlık çalışanları, OET'e girebilecek 12 meslekten herhangi biri olabilir.

Bölüm B – İşyerlerinde kullanılan kısa parçalar(her biri yaklaşık 1 dakika)
B bölümü, sağlık hizmeti alanından kısa özlerin ayrıntılarını, özlerini, fikirlerini veya amaçlarını tanımlama yeteneğinizi değerlendirir. Altı kaydedilmiş alıntı dinleyeceksiniz. (örneğin, takım brifingleri, devir teslimleri veya sağlık uzmanı hasta diyalogları) ve her parça için çoktan seçmeli bir soruya cevap vereceksiniz

Bölüm C - sunum özetleri (her biri yaklaşık 5 dakika)
C bölümü kaydedilmiş bir sunumu takip etme veya bir dizi erişilebilir sağlık hizmeti konulu röportaj yapma kabiliyetinizi değerlendirir. İki farklı parça dinleyeceksiniz ve her parça için altı çoktan seçmeli soruya cevap vereceksiniz.


OET de Dinleme Becerisi Nasıl Değerlendirilir?

Dinleme testi, belirli bilgileri, ayrıntıları, özeti, görüşü ve ya konuşmacının amacını belirleme gibi bir dizi dinleme becerisini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu beceriler not tamamlama şeklinde sorular ve çoktan seçmeli sorularla değerlendirilir.
Dinleme testini değerlendirenler kalifiye ve yüksek eğitimlidir. Aday cevapları belirlenmiş bir puanlama rehberine göre değerlendirilir. Notlama sırasında, sorunlu veya öngörülemeyen cevaplar için bir üst düzey değerlendirme uzmanına yönelinir ve tüm kağıtlar adil ve tutarlılı değerlendirilsin diye iki kez okunur.

DİNLEME S.S.S

Dinleme becerisi sınavı için not dağılımı nasıl yapılır?

Dinleme testinde toplam 42 puandır. Bölüm A 24 puan, Bölüm B 6 puan ve Bölüm C 12 puandan olluşur.

Neden OET dinleme sınavının sesli kayıtlarında farklı aksanlar kullanılır?
Üç bölümün tamamında, sağlık hizmeti işgücünün küresel doğasını yansıtmak için farklı aksanlar kullanılmıştır.Başlıca aksanlar, Avustralya, İngiliz, Amerikan ve Yeni Zelanda, İrlanda, Kanada, Güney Afrika ve benzerleridir.

Dinleme sınavının cevaplarını nereye yazarım?

A Kısmı için cevaplarınızı soru kitapçığında verilen alana yazmalısınız.
Kısım B ve Kısım C için uygun cevabın yanındaki eşkenar dörtgen şeklini karalamanız gerekir.
Kitapçığınızla başka bir yerde yazılmış cevaplar notlanmayacaktır. Testte bulacağınız farklı görev tarzlarına alışabilmek için örnek test yapılması önerilmektedir.
Dinleme sınavını kontrol etmek için zamanım olacak mı?
Evet, testin her üç bölümündeki cevaplarınızı kontrol etmek için testin sonunda iki dakikanız olacak. Testin her bölümünü yalnızca bir kez dinleyeceksiniz, bu nedenle cevaplarınızı dinlemeyi yaparken soru kitapçığına yazmalısınız.

Ne duyduğumu tam olarak yazmam gerekir mi?

A Kısmında (danışma) notları kayıtta duyduğunuz kelimelerin aynısını kullanarak tamamlamanız gerekir. İfade tarzını ve ya bilgiyi değiştirmemelisiniz.

Dinleme sınavında kısaltmalar kullanabilir miyim?

Mesleğinizde yaygın olarak kabul edilen ve diğer profesyonellerce anlaşılan, örneğin tansiyon için “BP”(Blood Pressure) kısaltmaları kullanabilirsiniz. Ancak, belirli bir işyerine ve ya uzmanlığa özgü kısaltmalardan kaçınmalısınız, çünkü bunlar genel olarak anlaşılmayabilir. OET değerlendiricileri makul bir kısaltma aralığını kabul edecek şekilde eğitilmiştir, ancak OET herhangi bir özel sözlük ve ya listeye başvurmaz.

Dinleme sınavında yalış ve ya fazla cevap verirsem puan kaybeder miyim?

Puanlama kılavuzunda yer almayan bilgilerin dahil edilmesinin cezası yoktur. Ancak, kendinizle çelişirseniz veya anlamınızı belirsizleştirirseniz puan kaybedersiniz.

Dinleme sınavında yazım hatalarından puan kaybeder miyim?

Dinleme testinde, anlamın diğer sağlık çalışanlarına açık olması şartıyla, yanlış yazım yüzünden puan kaybetmezsiniz. Doğru yazım şeklini kullanmak için yapılan her makul girişim kabul edilme şansı yüksektir.

Koşullar ve ilaçlar için isimlerin yazılması genellikle zordur ve adayların bu yüzden dezavavtajlı bir duruma düşmemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Mümkün olan yerlerde, ses kaydında ilaçlar için hem jenerik hem de marka adlarına ve danışma sırasında tartışılan hem tıbbi hem de layık terimlere gönderme /başvuru yapılır. Puanlama kılavuzu değerlendiricilere kabul edilecek olan hatalı yazımlar konusunda kapsamlı bir rehberlik sunar.
Lütfen Dinleme testinin, yanlış yazımların nasıl değerlendirildiği konusunda Okuma ve Yazma testlerinden farklı olduğunu unutmayınız.

Dinleme sınavında kaç tane soruyu doğru cevaplamalıyım?

Yeni materyal içeren her test oturumu için yeni dinleme testleri yazılır ve bu testte yer alan öğelerin zorluğundaki ufak farklılıklara izin vermek için her bir test için not sınırlamaları ufak farklarla ayarlanır. Bu nedenle, B derecesini sabitlemek için gereken işaretlerin sayısı değişecektir. Bununla birlikte, B notu verilen teste girenlerin (350 puanlık bir not) tipik olarak en az 30 puan almış olmaları gerekir.